დაგეგმეთ თქვენი ტური
მოგზაურების რაოდენობა  
დღეების რაოდენობა  
ჩამოსვლის თარიღი (არჩევითი)
 
გამგზავრების თარიღი (არჩევითი)
 

განთავსება

მოგზაური: 1
ოთახის კატეგორიები (მიუთითეთ სასურველი ოთახების რაოდენობა შესაბამის გრაფაში):
ერთადგილიანი ორადგილიანი სამადგილიანი

სასტუმროს კატეგორიები:

ეკონომი
საშუალო
მაღალი
სასტუმროს გარეშე

სასტუმროში შესვლა ჩამოსვლის დღეს

რეგისტრაცია 14:00 საათის შემდეგ
რეგისტრაცია 14:00 საათამდე


ძებნა
დაბრუნება

Group tours Caucasus: Georgia, Azerbaijan and Armenia

guaranteed departure tours to Georgia, Armenia, Azerbaijan. South Caucasus is a mountainous region, which embraces the territory of Azerbaijan, Georgia, Armenia and is situated between the Black and Caspian Seas. Since ancient period it represented an important region of exceptional geopolitical significance playing the role of a connecting link between the countries of Orient and Occident where the ancient states of the world Urartu, Kolkhida and Caucasian Albania, existed in the IX-VI cc. BC. Caucasus Region with its mountainous and hilly places are beloved travel destination for adventure trekking and hiking lovers.